ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΦΟΡΟΥ

Διαταγή Αρτέμη Σώρρα για εκτέλεση εντολής είσπραξης pdf φόρου δωρεάς 27 δις (8 μετοχές της Τράπεζας της Ανατολής) και αποπληρωμή οφειλών όλων των Ελλήνων, προς Δημόσιο, Εξωτερικούς δανειστές, Ασφαλιστικά Ταμεία και Τράπεζες. (Σχετικά εντολής pdf – Μέγεθος: 500Μb)