ΔΩΡΕΑ – ΦΟΡΟΣ 27 ΔΙΣ

Τον Αύγουστο του 2011 ο κ. Σώρρας δωρίζει 4 μετοχές σε κάθε έναν από τους δύο μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς (End National Debt, Ellas Never Die). Δωρήθηκαν συνολικά 8 μετοχές. Η δωρεά κατατίθεται με αριθμό πρωτ. 20459/25-08-2011 στην Γ’ ΔΟΥ Πατρών η οποία ενημερώνει εγγράφως pdf το Υπουργείο Οικονομικών και αναμένει οδηγίες.

Έπειτα από έγγραφη επικοινωνία με τη Γενική Διεύθυνση Φορολογίας Κεφαλαίου του Υπουργείο Οικονομικών η Γ’ ΔΟΥ Πατρών μας γνωστοποιεί ότι ο προβλεπόμενος φόρος δωρεάς που πρέπει να καταβληθεί, σύμφωνα με το Ν. 2961/2001, ανέρχεται στο ποσό των 13.572.959.576,71 ευρώ (για την δωρεά των 4 μετοχών). Συνεπώς ο συνολικός φόρος και για τις 8 μετοχές είναι 27.145.919.153,42 ευρώ.

Έχει ιδιαίτερη αξία να σημειωθεί ότι τόσο στο υπ’αριθμ. πρωτ. 21321/13-10-2011 pdf όσο και στο υπ’ αριθμ.πρωτ. 21518/13-10-2011 pdf έγγραφα της Δ.Ο.Υ Γ’ Πατρών, η εν λόγω οικονομική υπηρεσία προέβη στη μετατροπή από δολάρια ΗΠΑ σε ευρώ της σημερινής αξίας των δωρηθέντων τεσσάρων (4) μετοχών, προκειμένου να προσδιορίσει τον αναλογούντα φόρο που έπρεπε να καταβληθεί, βασιζόμενη μάλιστα στην έκθεση αποτίμησης του κ. Θεόδωρου Καρυώτη. pdf Από το ως άνω έγγραφο προκύπτει ότι η αξία εκάστης μετοχής σε ευρώ, ανέρχεται στο ποσό των 678.647.978.985,66 ευρώ (2.714.591.915.942,63 / 4).

Στις 10/2/2012 ο Αρτέμης Σώρρας και οι 2 μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (End National Debt, Ellas Never Die) κάνουν εξώδικο

  1. προς τον ειδικό γραμματέα του ΣΔΟΕ κ. Ιωάννη Διώτη,
  2. προς τον οικονομικό εισαγγελέα κ. Γεώργιο Πεπόνη,
  3. τον διευθυντή του ΣΔΟΕ κ. Νικόλαο Παναγιωτόπουλο,
  4. προς τον οικονομικό εισαγγελέα κ. Σπυρίδωνα Μουζακίτη και
  5. κοινοποίηση στον τότε Υπουργό Οικονομικών κ. Ευάγγελο Βενιζέλο.

Το θέμα του εξωδίκου ήταν η είσπραξη του φόρου των 27 δις ευρώ καθώς καμία ενέργεια δεν είχε γίνει μέχρι τότε (αλλά ούτε έως και σήμερα) από την πλευρά του κράτους προς είσπραξη της οφειλής.

Στο εξώδικο γίνεται αναφορά στα πραγματικά περιστατικά σχετικά με τις μετοχές και την εγκυρότητα αυτών και προτείναμε τρόπους για την είσπραξη του αναλογούντος φόρου δωρεάς.

Στη συνέχεια μας κοινοποιήθηκε το από 13-3-2012 έγγραφο pdf της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων – Διεύθυνσης Πολιτικής Εισπράξεων του Υπουργείου Οικονομικών προς την Διεύθυνση Φορολογίας Κεφαλαίου και την Διεύθυνση Παρακολούθησης Νομικών Υποθέσεων Ελέγχου και Αναγκαστικής Είσπραξης, σύμφωνα με το οποίο (2η παράγραφος) «Σε ότι αφορά θέματα απόσβεσης οφειλών προς το Δημόσιο, σας γνωρίζουμε ότι οι γενικές διατάξεις είσπραξης δημοσίων εσόδων δεν προβλέπουν άλλη δυνατότητα πλην της καταβολής με μετρητά, μέχρι των προβλεπόμενων κάθε φορά ορίων, με επιταγές ή με χρήση χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών».

Μετά την κοινοποίηση της από 10-2-2012 εξώδικης γνωστοποίησης – αναφοράς, η υπόθεση διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.

Στις 11/5/2012 το ΣΔΟΕ απαντά pdf και δηλώνει αναρμόδιο να εμπλακεί σε οποιαδήποτε διαδικασία έρευνας και να αποδεχθεί τις μετοχές για συμψηφισμό του οφειλόμενου φόρου στη Γ’ ΔΟΥ Πατρών.

Πρέπει να σημειωθεί επίσης ότι έπειτα από κοινοβουλευτικό έλεγχο (αναφορά) του ανεξάρτητου βουλευτή Τζηκαλάγια Ζήση στις 24/02/2012 με θέμα «Διεξαγωγή έρευνας για την εξαργύρωση των υπαρχόντων μετοχών της Τράπεζας της Ανατολής» ο τότε Υπουργός Οικονομικών κ. Σαχινίδης δεν αρνείται την εγκυρότητα των μετοχών και προσδιορίζει το φόρο των 4 μετοχών στο ποσό των 13.572.959.576,71 ευρώ. Στο συγκεκριμένο έγγραφο μάλιστα αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι ως αξία των αντικειμένων της κτήσης για τον υπολογισμό του φόρου, λαμβάνεται η αγοραία αξία κατά το χρόνο γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης, η οποία προσδιορίζεται με βάση κάθε αποδεικτικό στοιχείο.

Εν προκειμένω επιβεβαιώνει ότι, το αποδεικτικό στοιχείο που έλαβε υπόψιν της η αρμόδια ΔΟΥ για τον υπολογισμό του αναλογούντος φόρου είναι η έκθεση αποτίμησης της αξίας των μετοχών του καθηγητή Θ. Καρυώτη, που ανέρχεται στο ποσό των 979.492.628.070$ δολαρίων ΗΠΑ, ήτοι σε ευρώ 678.647.978.985,66€.

Περαιτέρω δε, αναφέρεται στο ίδιο ως άνω έγγραφο ότι ο φόρος θα πρέπει να καταβληθεί εξ’ ολοκλήρου από τα υπόχρεα νομικά πρόσωπα. Ταυτόχρονα με την υποβολή των δηλώσεων δωρεάς με επιταγή (ή επιταγές) λόγω του ότι το ποσό του φόρου υπερβαίνει συνολικά τα πεντακόσια ευρώ.